วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
Latest:
NSC 2022 เปิดรับสมัครแล้วนะคะ
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

NSC 2022 เปิดรับสมัครแล้วนะคะ

ลิงค์ห้องอบรม (Google Meet) โครงการย่อย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเทียบเคียงแบบทดสอบ Oxford Test สำหรับนักศึกษาคณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
งานอบรมและบริการวิชาการ

ลิงค์ห้องอบรม (Google Meet) โครงการย่อย อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษเทียบเคียงแบบทดสอบ Oxford Test สำหรับนักศึกษาคณวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาไอที มรภ.เลย??⭐️ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยกลุ่มสถาบันการศึกษาราชภัฏ ด้าน ไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์งานอบรมและบริการวิชาการ

สาขาไอที มรภ.เลย??⭐️ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยกลุ่มสถาบันการศึกษาราชภัฏ ด้าน ไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564

นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบโครงงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2/2563
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบโครงงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2/2563