สาขาไอที มรภ.เลย🔥💥⭐️ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยกลุ่มสถาบันการศึกษาราชภัฏ ด้าน ไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564

แจ่มว้าวววว สาขาไอที

Read more

นักศึกษาปี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบโครงงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2/2563

นักศึกษาปี 4 สาขาวิช

Read more

รอบรับตรง ✅ ยังเปิดรับสมัคร และรายงานตัวได้เลย ❌ ไม่มีสอบคัดเลือก 📌📌”สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีการศึกษา 2562

แนวปฏิบัติการจัดการเ

Read more
Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH