ติดต่อ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 ห้อง 322 อาคาร 3

ราชภัฏเลย
พัฒนาโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH